Overordnet plan, gjenreisning/fortettingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Velkommen til Sigfred’s del av verdensveven
Industriell solnedgang (Zollverein)
Zollverein, Red Dot & Duisburg-nord
SKÆVBEN – Et opbevaringsmøbel
Mulighetsstudie Høllen, situasjonsplan alt. 2a
Mulighetsstudien for Høllen er ferdig
%d bloggers like this: