En kompakt enebolig i Songdalen

Boligen er tegnet med tanke på rasjonell bygging, enkelhet i formspråk og bæredyktig materialbruk. Eiendommen måler kun 360 m2. Utviklingen ga flere utfordringer ift. bebyggelsesprosent, fasadehøyder, bratt terreng og adkomstforhold.

År prosjektert / ferdigstilt:  2012 (ikke ferdigstilt)

 Comments are closed.

Forskaling av 2. etasje i gang
Enebolig i fire etasjer på Søm er godt i gang
Velkommen til Sigfred’s del av verdensveven
Christianssands Matsentrum logo
Logo for Christianssands Madsentrum
Skisser til ny bebyggelse omkring Kristiansand Teater
%d bloggers like this: