Ei utestue på Søm

Tilbygning mellom eksisterende enebolig og garasje. Eiendommen ligger utsatt for vær og vind. Utestuen fungerer som overgang til-, og vindskjerm for, uteoppholdsrommene i øst og vest.

Prosjektert / ferdigstilt:  2012 / 2013Comments are closed.

Skisser til ny bebyggelse omkring Kristiansand Teater
Vunnet anbudskonkurranse om mulighetsstudie i Høllen
Christianssands Matsentrum logo
Logo for Christianssands Madsentrum
Velkommen til Sigfred’s del av verdensveven
%d bloggers like this: