Etablererboliger på Justvik

Utvikling av konsept for bebyggelse og disponering av kommuneplanens byggeområde B33 på Justvik i Kristiansand, for Sørlandet Boligbyggelag – i samarbeide med Strek Arkitekter. Reguleringsplan, konsept for bebyggelse og planløsninger har blitt utviklet parallelt i dette prosjektet, og ender forhåpentlig i løpet av 2018 med de første ferdige boligene. Terrenget og naturen er viktige formigivende faktorer for prosjektet, og vil gi boligområdet en særlig karakter.

Prosjektstart / ferdigstilles: 2012 / 2020Comments are closed.

Vunnet anbudskonkurranse om mulighetsstudie i Høllen
Justvik B33
Etablererboliger på Justvik
La Kristiansand Teater utvikle seg videre
Industriell solnedgang (Zollverein)
Zollverein, Red Dot & Duisburg-nord