La Kristiansand Teater utvikle seg videre

Dette er et leserinnlegg, skrevet av undertegnede, publisert i Fedrelandsvennen i forbindelse med debatten omkring riving av Kristiansand Teater

Kristiansand Teater

Hvor skal vi peke når barnebarna våre spør hvilken arkitektur som preget 60 og 70-tallet? Nei, den har vi slettet, fordi den likte vi ikke på starten av 2000-tallet.

Skal vi kun bevare de romantiske glansbildene av en populærkulturell arkitektur? Skal vi være redaktører for hvilket arkitektonisk og kunstnerisk mangfold som definerer fremtidens Sørland? Og hvis så, har vi retten til å filtrere bort sjeldne, tidstypiske byggverk fra historien?

I det reviderte forslaget til områderegulering for K49, skrives under overskriften «Sentrale tema i den nye reguleringen»:

«Ved å beholde Kristiansand Teater ville foreslått P-kjeller blitt komplisert å realisere, og tidligere foreslåtte løsning med kongress-senter, andre leietakere mm anses ikke som realistisk. Annen bruk vil være vanskelig, og ved eventuelt salg ville en bevaringsbestemmelse redusere feltets salgsverdi.»

Er det et spørsmål om «kompliserte parkeringsplasser» som skal kutte forbindelsen til Kristiansand Teaters respirator? Skal vi ikke heller se nærmere på mulighetene for å transplantere inn en ny funksjon?

Hvilke konkrete vurderinger er lagt til grunn for konklusjonen «Annen bruk vil være vanskelig»? Og er det slik at vi skal unnvike å gjøre viktige grep for fremtidige generasjoners potensielle glede, opplysning og velvære, fordi at det er vanskelig?

At en bevaring vil redusere salgsverdien er et svakt argument, særlig når det fremføres i offentlig sektors regi. Private virksomheter kan under tvil tilgis for utelukkende å fokusere på profitt. Men at Kristiansand Eiendom, som forvaltere av offentlig sektors eiendom, unngår å utrede Kristiansand Teaters potensialer, og undergraver dets arkitektoniske- og kunstneriske verdier til fordel for en mulig kortsiktig profitt, er lite tillitsvekkende.

Skal vi rive Posebyen, Enrum, domkirka og festninga også, mens vi er i gang med omreguleringen? Tenk hvor mange uproblematiske parkeringskjellere vi kan få plass til.

Skal vi la være å frede og bevare, fordi at det forringer salgsverdi? Skal vi rive kulturarven vår, med det ene, sørgelige formål, å tjene penger? Så er det helt sikkert at vi blir fattige.

 

Fredrik Linge Nygaard, arkitektstudent (Århus, Danmark)Comments are closed.

En stil-transformasjon på Tregde
En låve i Mandal
Ei utestue på Søm
Ei uthavn i Mandal
Forskaling av 2. etasje i gang
Enebolig i fire etasjer på Søm er godt i gang
%d bloggers like this: