Logo for Christianssands Madsentrum

Som et ledd i Fredrik’s avgangsprosjekt, ble det utarbeidet en logo for møllebygningenes nye funksjon; Christianssands Madsentrum. Logoen henter inspirasjon fra historisk grafisk materiale for virksomheten som har funnet sted ved Christianssands Møller på Grim.

Formålet var å vise et eksempel på hvordan historiske bygningsmiljøers atmosfære kan videreformidles, ut over den fysiske kontekst, til f.eks. trykte og digitale medier gjennom grafikk.Comments are closed.

Skisser til ny bebyggelse omkring Kristiansand Teater
Velkommen til Sigfred’s del av verdensveven
SKÆVBEN – Et opbevaringsmøbel
SKRUE, detalje
SKRUE – vinder af FSC Design Award 2014
%d bloggers like this: