Mulighetsstudien for Høllen er ferdig

Mulighetsstudie Høllen, situasjonsplan alt. 2a

Mulighetsstudien for Høllen, som Sigfred’s Tegnestue sammen med Strek Arkitekter, ViaNova og Faveo har utarbeidet, er nå fullført og avlevert. Den ble presentert i slutten av mai, for kommunens administrasjon, og ved et folkemøte med etterfølgende spørrerunde og diskusjon.

Reguleringsplanen ble varslet igangsatt den 26. mai, med frist for innspill den 10. juli 2015 (oppstartsmeldingen kan ses her). Vi vil oppfordre til å ytre meninger og potensielle problemstillinger så tidlig som mulig i prosessen – på denne måten får de størst slagkraft og mulighet til å tas til følge.

Arbeidet som er lagt ned i mulighetsstudien har som formål å utrede mulige utviklingsscenarier, men er ingen fasit, og ingen av alternativene blir brukt direkte videre. Reguleringsarbeidet starter med blanke ark, og gjennomgår alle innspill og kommentarer,før nye planer blir utviklet og prosjektet konkretisert.

Den digitale 3D-modellen var et viktig verktøy i utviklingen av mulighetsstudien. Den kan lastes ned her, bygges videre på og utforskes. Det krever installasjon av SketchUp Viewer eller SketchUp Make (begge er gratis programvare). Veileder for bruk av programmene kan ses her.

Lenker for nedlastning
Mulighetsstudie for Høllen
Grunnlag (kart, historiske flyfoto, siktlinjer og -sektorer)
Alternativ 1a
Alternativ 2a
Alternativ 3a
Digital 3D-modell (skp-format)

05.06.15 – FLNLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

En stil-transformasjon på Tregde
En låve i Mandal
La Kristiansand Teater utvikle seg videre
SKRUE, detalje
SKRUE – vinder af FSC Design Award 2014
Vunnet anbudskonkurranse om mulighetsstudie i Høllen
%d bloggers like this: